سرور مجازی اروپا فالکنشتاین (Falkenstein)

CX11
 • رم 2 گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • فضای هارد دیسک 20 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • آی پی ورژن 6 دارد
 • آی پی ورژن 4 یک عدد دارد
 • سیستم عامل انتخابی شما
CPX11
 • رم 2 گیگ
 • سی پی یو 2 هسته
 • فضای هارد دیسک 40 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • آی پی ورژن 6 دارد
 • آی پی ورژن 4 یک عدد دارد
 • سیستم عامل انتخابی شما
CX21
 • رم 4 گیگ
 • سی پی یو 2 هسته
 • فضای هارد دیسک 40 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • آی پی ورژن 6 دارد
 • آی پی ورژن 4 یک عدد دارد
 • سیستم عامل انتخابی شما
CPX21
 • رم 4 گیگ
 • سی پی یو 3 هسته
 • فضای هارد دیسک 80 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • آی پی ورژن 6 دارد
 • آی پی ورژن 4 یک عدد دارد
 • سیستم عامل انتخابی شما
CX31
 • رم 8 گیگ
 • سی پی یو 2 هسته
 • فضای هارد دیسک 80 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • آی پی ورژن 6 دارد
 • آی پی ورژن 4 یک عدد دارد
 • سیستم عامل انتخابی شما
CPX31
 • رم 8 گیگ
 • سی پی یو 4 هسته
 • فضای هارد دیسک 160 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • آی پی ورژن 6 دارد
 • آی پی ورژن 4 یک عدد دارد
 • سیستم عامل انتخابی شما